gracht van Ravenstein

Afspraak maken

Het spreekuur is van 8.15 tot 12.00 uur. Voor elk spreekuurconsult wordt in principe 15 minuten gepland. Hebt u meerdere klachten te bespreken, of denkt u meer tijd nodig te hebben, meldt u dit dan bij de assistente zodat zij dit makkelijker in kan plannen.

Maakt u s.v.p. ook een afspraak als u alleen bij de assistente hoeft te zijn voor een handeling, die wat meer tijd vergt, zoals bijv. het uitspuiten van de oren.

Het maken van een afspraak

Telefoonnummer praktijk: 0486-411530

Bij voorkeur bellen tussen 8.00 en 10.00 uur op werkdagen.

Het praktijknummer wordt veel gebeld, dus de lijn kan wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Als u dringend direct medische hulp nodig heeft en de gewone praktijklijn is bezet, dan mag u het spoednummer (0486-415965) bellen.

Een afspraak afzeggen

Belt u de assistente tijdig, minimaal 24 uur vantevoren,wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Anders zijn wij namelijk genoodzaakt om de kosten van het consult of de visite bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Opvragen van uitslagen

Bij voorkeur bellen tussen 14.15 en 15.00 uur.

Wrattenspreekuur

Het wrattenspreekuur is elke tweede woensdag van de maand tussen 14.00 uur en 14.30 uur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Uitstrijkjes

Indien er een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek gemaakt moet worden, dient u dit aan te geven bij het maken van de afspraak.

Jaarcontroles

Patiënten met aandoeningen als hoge bloeddruk, astma, COPD en suikerziekte worden 1x per jaar opgeroepen voor een uitgebreide controle volgens de NHG-standaarden.

Trombosedienst/ bloedafnamedienst

Prikpost Ravenstein
Gezondheidscentrum "De Schaafdries"
Schaafdries 8
Ravenstein
Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
trombosedienst / bloedafnamedienst ziekenhuis Bernhoven

Pauze van assistentes

Tussen 12.00 en 14.00 uur pauzeren onze assistentes, maar onze praktijk is uiteraard voor spoed bereikbaar.

 

naar boven