gracht van Ravenstein

Huisartsen


Saar Keulers


Teun Olde Riekerink


Jos Keulers

 

Samenwerking

In onze praktijk werken de artsen zoveel mogelijk samen ten behoeve van alle patiënten. Dit betekent dat er veelvuldig overleg plaatsvindt tussen de artsen onderling. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan uw behandelend arts meedelen.

Saar Keulers

"Sinds februari 2014 ben ik als vaste huisarts werkzaam in deze praktijk. Velen zullen mij misschien nog van vroeger kennen: Ik ben de jongste dochter van Jos Keulers en ben geboren en opgegroeid in Ravenstein. Per 1 januari 2017 vorm ik samen met mijn vader de huisartsenmaatschap Doktershuis Ravenstein en ben daarom met mijn vriend en zoontje verhuisd naar Balgoij, hier vlakbij aan de overkant van de Maas.
Het huisartsenvak is mij min of meer met de paplepel ingegoten. Als kind kreeg ik veel indrukken mee en ik zag dat mijn vader altijd veel plezier in zijn werk had. “Huisarts” leek mij dan ook het mooiste beroep van de wereld. Ik vind het verder ook heel speciaal, dat ik nu samen met mijn vader dit vak mag uitoefenen en wil dit graag de komende jaren nog zo blijven voortzetten.
Wat mij vooral aanspreekt binnen dit vak is het persoonlijke en intensieve contact dat ik met mensen aanga en de diversiteit aan problemen en mensen die ik tegenkom.  Ik vind het prettig dat ik door de vele patiëntencontacten mensen steeds beter leer kennen in de loop van de tijd en op die manier een band met ze opbouw. Verder blijft het vak interessant en verrassend omdat iedere dag weer anders verloopt. Natuurlijk maak ik als huisarts soms ook moeilijke en verdrietige momenten mee, wat niet altijd makkelijk is, maar ook dan kun je vaak veel voor mensen betekenen. En er staat tegenover dat er ook veel gelukkige en mooie momenten zijn die maken dat het ook op de lange termijn voor mij goed vol te houden is.
Mijn streven als huisarts is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag en wens van de patiënten. Daarbij vind ik wederzijds respect van groot belang.
Voordat ik begon aan de huisartsenopleiding heb ik eerst enkele jaren psychologie gestudeerd. Dit heb ik toendertijd met veel plezier gedaan. Desondanks kon ik mijn wens om huisarts te worden niet loslaten. Dus besloot ik tijdens mijn derde psychologiejaar om een laatste poging te wagen om ingeloot te worden voor de geneeskundestudie. En ditmaal lukte het!
Na de geneeskundeopleiding ben ik een half jaar gaan werken voor de instelling Karakter (kinder en jeugdpsychiatrie) in Nijmegen. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen met ADHD en autisme.  Hierna ben ik gestart met de driejarige huisartsenopleiding. Tijdens deze opleiding heb ik specifiek veel ervaring opgedaan met allochtonen en oudere patiënten. O.a. heb ik ouderen begeleid met veel gecompliceerde problemen en ouderen in de laatste fase van hun leven. Dit konden soms ook voor mij hele verdrietige momenten zijn, die ik desondanks als zeer waardevol ervaren heb."

Teun Olde Riekerink

Vanaf 1 januari 2018 zal ik twee dagen per week vast komen werken als huisarts in deze praktijk.
Een enkeling van u zal mij wellicht herkennen uit Ravenstein, al woon ik hier pas sinds 2015. Eerst in een huurwoning en sinds dit jaar met mijn vriendin en mijn zoontje Guus in ons nieuwe huis.
Mijn geneeskunde-opleiding heb ik in Nijmegen gedaan en tijdens mijn
coschappen heb ik een half jaar onderzoek gedaan op een klein dunbevolkt eiland in Indonesië. Een erg spannende tijd, maar zo ver van huis leer je snel zelfstandiger te worden.
Na de opleiding heb ik, vooraf aan de specialisatie tot huisarts, een jaar gewerkt in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem op de acute-opnameafdeling psychiatrie. Als net beginnend arts was dit een heftig, maar zeer leerzaam, jaar. Voordat ik hieraan begon wist ik reeds dat ik huisarts wilde worden. Het werken in een kleinere praktijk en het meemaken van alle aspecten van gezondheid, ziekte en familieomstandigheden spreekt mij veel meer aan dan werken in een ziekenhuis.
Als huisarts heb ik de afgelopen 3 jaar gewerkt in veel verschillende praktijken, met name rondom Den Bosch en de ervaringen die ik daar heb opgedaan hoop ik mee te nemen in mijn werk in deze praktijk.

Jos Keulers

"Op mijn zeventiende wist ik het al: Ik wilde huisarts worden. Natuurlijk kon ik toen nog niet precies weten wat de gevolgen van zo`n keuze zijn, maar ook tijdens mijn geneeskundestudie heb ik geen moment overwogen om een andere specialisatie te kiezen en nu, na zo`n 30 jaar,  doe ik nog steeds met veel plezier mijn spreekuur. De aaneenschakeling van kleine en grote gebeurtenissen, de leuke maar zeker ook de verdrietige voorvallen zorgen ervoor dat dit vak voor mij blijft leven. Bovendien is het huisartsenvak altijd in ontwikkeling. De apotheek, bevallingen en het consultatiebureau zijn gaandeweg verdwenen, maar daar zijn gestructureerde, op onderzoek gebaseerde behandelingen voor teruggekomen, zoals bv. begeleiding en regelmatige controles van patiënten met diabetes of hoge bloeddruk. Niet alle ontwikkelingen ervaar ik als positief. Door het nieuwe zorgsysteem zijn de bureaucratie en administratieve druk voor de huisartsenpraktijk enorm toegenomen. De gelijktijdig ingevoerde marktwerking en de toenemende commercialiteit zijn m.i. een bedreiging voor betaalbare en adequate gezondheidszorg.
Gezondheid ben ik steeds meer gaan zien als een evenwichtssituatie,die door veel verschillende factoren wordt beïnvloed. Als je jong bent is de dynamiek en het eigen herstelvermogen natuurlijk groot, maar als je ouder wordt is er minder voor nodig om de balans te verstoren. Als huisarts kies ik voor de gecombineerde aanpak waarbij ik zoveel mogelijk samen met de patiënt probeer te zoeken naar de oplossing die bij hem/haar past om zodoende die balans weer te herstellen en liefst de weerbaarheid te vergroten.
Al vanaf 1987 ben ik als huisartsopleider verbonden aan het Huisartsen Instituut van de Universiteit van Nijmegen. Het opleiden van een nieuwe huisarts is steeds weer een uitdaging waar ik veel plezier aan beleef. Door de diverse cursussen samen met collega-opleiders en de omgang met jonge artsen blijf ik op een prettige manier goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op medisch gebied. Tot nu toe heb ik 24 jonge artsen opgeleid tot huisarts. De komende jaren komt er geen huisarts in opleiding, maar wil ik regelmatig co-assistenten een stageplek bieden in onze huisartsenpraktijk. Zo'n stage duurt 2 maanden en in die tijd kan de co-assistent een beetje 'proeven' aan het huisartsenvak.
Doo
rdat de praktijk bij ons aan huis is heb ik heel veel kunnen meemaken en genieten van de ontwikkeling van onze vier kinderen. Omgekeerd hebben zij mij vaak thuis en aan het werk gezien. Dat ze daar een positief gevoel aan overgehouden hebben blijkt wel uit het feit dat ze allemaal voor het artsenberoep gekozen hebben."

 

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is als opleidingsplaats verbonden aan het Nijmeegs Universitair Opleidingsinstituut.

In de praktijk zal regelmatig, gedurende 2 maanden, een co-assistent aanwezig zijn. Dit is een gevorderd medisch student die door praktische stages bij diverse specialisten een indruk krijgt van wat het specialisme inhoudt.
Hij/zij heeft een eigen spreekuur onder supervisie van de huisartsen.

Tevens zijn er in onze praktijk soms doktersassistentes in opleiding. Zij werken samen met de vaste assistentes.

 


naar boven