gracht van Ravenstein

Huisartsen


Saar Keulers

 


Teun Olde Riekerink

 

 

Samenwerking

In onze praktijk werken de artsen zoveel mogelijk samen ten behoeve van alle patiënten. Dit betekent dat er veelvuldig overleg plaatsvindt tussen de artsen onderling. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan uw behandelend arts meedelen.

Saar Keulers (BIG 999120378801)

"Sinds februari 2014 ben ik als vaste huisarts werkzaam in deze praktijk. Velen zullen mij misschien nog van vroeger kennen: Ik ben de jongste dochter van huisarts Jos Keulers en ben geboren en opgegroeid in Ravenstein. Van 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 2018 heb ik, samen met mijn vader, de huisartsenmaatschap Doktershuis Ravenstein gevormd. Ik heb het als zeer prettig ervaren om met mijn vader te mogen samenwerken. Maar aan alles komt een einde en per 1 januari 2019 is hij begonnen aan zijn welverdiende pensioen en zet ik deze praktijk voort samen met mijn collega Teun Olde Riekerink.
Het huisartsenvak is mij min of meer met de paplepel ingegoten. Als kind kreeg ik veel indrukken mee en ik zag dat mijn vader altijd veel plezier in zijn werk had. “Huisarts” leek mij dan ook het mooiste beroep van de wereld.
Wat mij vooral aanspreekt binnen dit vak is het persoonlijke en intensieve contact dat ik met mensen aanga en de diversiteit aan problemen en mensen die ik tegenkom.  Ik vind het prettig dat ik door de vele patiëntencontacten mensen steeds beter leer kennen in de loop van de tijd en op die manier een band met ze opbouw. Verder blijft het vak interessant en verrassend omdat iedere dag weer anders verloopt. Natuurlijk maak ik als huisarts soms ook moeilijke en verdrietige momenten mee, wat niet altijd makkelijk is, maar ook dan kun je vaak veel voor mensen betekenen. En er staat tegenover dat er ook veel gelukkige en mooie momenten zijn die maken dat het ook op de lange termijn voor mij goed vol te houden is.
Mijn streven als huisarts is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag en wens van de patiënten. Daarbij vind ik wederzijds respect van groot belang.
Voordat ik begon aan de huisartsenopleiding heb ik eerst enkele jaren psychologie gestudeerd. Dit heb ik toendertijd met veel plezier gedaan. Desondanks kon ik mijn wens om huisarts te worden niet loslaten. Dus besloot ik tijdens mijn derde psychologiejaar om een laatste poging te wagen om ingeloot te worden voor de geneeskundestudie. En ditmaal lukte het!
Na de geneeskundeopleiding ben ik een half jaar gaan werken voor de instelling Karakter (kinder en jeugdpsychiatrie) in Nijmegen. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen met ADHD en autisme.  Hierna ben ik gestart met de driejarige huisartsenopleiding. Tijdens deze opleiding heb ik specifiek veel ervaring opgedaan met allochtonen en oudere patiënten. O.a. heb ik ouderen begeleid met veel gecompliceerde problemen en ouderen in de laatste fase van hun leven. Dit konden soms ook voor mij hele verdrietige momenten zijn, die ik desondanks als zeer waardevol ervaren heb."

Teun Olde Riekerink (BIG 89913739501)

Vanaf 1 januari 2018 heb ik twee dagen per week gewerkt als huisarts in deze praktijk. Sinds 1 januari 2019 volg ik Jos Keulers op als huisarts in deze praktijk en vorm ik samen met Saar de Maatschap Doktershuis Ravenstein.
Sinds 2015 woon ik, met mijn vriendin, in Ravenstein. Inmiddels hebben wij een zoon en een dochter.
Mijn geneeskunde-opleiding heb ik in Nijmegen gedaan en tijdens mijn
coschappen heb ik een half jaar onderzoek gedaan op een klein dunbevolkt eiland in Indonesië. Een erg spannende tijd, maar zo ver van huis leer je snel zelfstandiger te worden.
Na de opleiding heb ik, vooraf aan de specialisatie tot huisarts, een jaar gewerkt in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem op de acute-opnameafdeling psychiatrie. Als net beginnend arts was dit een heftig, maar zeer leerzaam, jaar. Voordat ik hieraan begon wist ik reeds dat ik huisarts wilde worden. Het werken in een kleinere praktijk en het meemaken van alle aspecten van gezondheid, ziekte en familieomstandigheden spreekt mij veel meer aan dan werken in een ziekenhuis.
Als huisarts heb ik de eerste 3 jaar gewerkt in veel verschillende praktijken, met name rondom Den Bosch, en de ervaringen die ik daar heb opgedaan vormen een goede basis voor mijn werk in deze praktijk.

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is als opleidingsplaats verbonden aan het Nijmeegs Universitair Opleidingsinstituut.

In de praktijk zal regelmatig, gedurende 2 maanden, een co-assistent aanwezig zijn. Dit is een gevorderd medisch student die door praktische stages bij diverse specialisten een indruk krijgt van wat het specialisme inhoudt.
Hij/zij heeft een eigen spreekuur onder supervisie van de huisartsen.

Tevens zijn er in onze praktijk soms doktersassistentes in opleiding. Zij werken samen met de vaste assistentes.

 


naar boven