gracht van Ravenstein

Praktijknieuws

Coronavaccinatie

Covid-19 vaccinaties door de huisarts

23-04-2021

Binnenkort zullen wij de 60-62 jarigen uitnodigen voor een vaccinatie met Astra Zeneca. Dit vaccin is voor 60-plussers even veilig als de andere vaccins. De datum van de vaccinatie zal in de uitnodiging staan. Indien u dit vaccin niet wil krijgen is nog onduidelijk wanneer u eventueel in aanmerking komt voor een ander vaccin.

Mensen onder de 60 zullen waarschijnlijk door de GGD opgeroepen gaan worden. Hierbij zijn de risicogroepen, dezelfde als voor de griepprik, als eerste aan de beurt. De GGD heeft ons als huisartsen gevraagd deze groepen aan hen door te geven. Indien u in het verleden de griepprik niet wilde, wordt u wél opgeroepen voor de covid-19 vaccinatie. De covid-19 vaccinatie is natuurlijk vrijwillig en gratis. Welk vaccin dit betreft is aan de GGD en hangt af van de beschikbaarheid op dat moment.

13-04-2021

De vaccinatiestrategie wisselt helaas veelvuldig en dit zorgt voor veel vragen. Hieronder belangrijke informatie met betrekking tot onze praktijk:

 -  Eind februari hebben wij samen met de praktijken Huisartsenpraktijk Herpen en Tigchelaar & Peeters de eerste groep mensen gevaccineerd met Astra Zeneca. Dit vaccin is maximaal werkzaam na 2 prikken. De tweede prik voor deze groep is reeds gepland en gaat gewoon door!

-  Ouderen die nog thuis wonen, maar niet in staat zijn om naar een GGD priklocatie te gaan, worden op termijn thuis gevaccineerd door de huisarts. Wanneer en met welk vaccin is nog niet bekend. Mocht u of uw familielid tot deze groep behoren en zo snel mogelijk een prik willen, is uitdrukkelijk het advies om toch met de GGD hiervoor een afspraak te maken op een priklocatie.

 - Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer wij een tweede groep kunnen gaan uitnodigen voor vaccinatie. Ook is nog niet duidelijk welke groep dit zal zijn en met welk vaccin dit zal zijn.

 - Om onze assistentes aan de telefoon te ontlasten willen we u vragen voor inhoudelijke vragen over de vaccins en de strategie contact op te nemen met de overheid via de website of het telefoonnummer in het bericht hieronder. Dank u wel.

 

11-01-2021:

Het laatste nieuws en veel informatie over de verschillende vaccins is te vinden op: 

www.coronavaccinatie.nl

Het informatienummer van de overheid is 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Het schema van de overheid voor de planning van de vaccinaties is te vinden op de bovenstaande website, of rechtstreeks via:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2021/03/23/factsheet-vaccinatieplanning

Inzage in electronisch patiëntendossier

Per 1 juli 2020 heeft u als patiënt recht op inzage in uw elektronisch patiëntendossier. Online inzage door een patiënt is waarschijnlijk eind april 2021 mogelijk via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dan zal bekend worden via welke Apps u veilig inzage kunt krijgen in uw dossier. Tot die tijd kunt u als patiënt een kopie van het complete dossier als PDF opvragen via uw eigen huisarts.

Meer informatie over inzage dossier inclusief PGO’s:

https://www.thuisarts.nl/bezoek-aan-huisarts/ik-wil-mijn-medische-gegevens-van-huisarts-bekijken


Bloedafname bij een prikpost van Bernhoven

Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dan is het volgende belangrijk voor u: vanaf 13 juli moet u hiervoor digitaal een afspraak maken op afspraakbloedafname.bernhoven.nl

Vanaf 1 juli kunt u al terecht op de site  afspraakbloedafname.bernhoven.nl om een afspraak te maken.

Bekijk hier de stappen die u moet doorlopen om digitaal een afspraak te maken. Heeft u hulp nodig? Onze medewerkers helpen u graag. Bel van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 – 17.00 uur naar 0413 – 40 19 08.

 

Coronavirus (COVID-19)

9 juni 2020 

Vanwege de geldende corona maatregelen (o.a. het handhaven van 1,5 meter binnen onze praktijk) zijn er op het moment minder consulten mogelijk. Hierdoor is er nu sprake van extra drukte. Op de praktijk, maar ook aan de telefoon. Wij willen u daarom vragen om voor het maken van afspraken te bellen vóór 11 uur ’s morgens en voor het opvragen van uitslagen te bellen tussen 2 en 3 uur ’s middags.

 Bedankt voor uw begrip!

Mocht u klachten hebben en wilt u getest worden op corona/covid-19? Hiervoor kunt u contact opnemen met de GGD via 0800-1202.

 10 april 2020

Noodwet: Huisartsenposten kunnen gegevens van meer patiënten inzien via LSP

Om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten, wordt het tijdelijk mogelijk om huisartsgegevens van meer patiënten te raadplegen. Huisartsenposten kunnen normaal alleen belangrijke informatie zoals allergieën en medicatie raadplegen als de patiënt daar (vooraf) toestemming voor heeft gegeven. Met de tijdelijke maatregel hoeft dit niet. Dit zorgt ervoor dat de huisartsgegevens van mensen die nog geen keuze daarover hebben gemaakt klaar staan om te worden geraadpleegd door Huisartsenpost en Spoedeisende hulp (SEH) ten tijde van deze crisissituatie.

Ruim acht miljoen Nederlanders die geen voorkeur hebben aangegeven worden nu geregistreerd als ‘corona-opt in’. Dit betekent dat de belangrijke huisartsinformatie beschikbaar wordt gesteld. Mensen die dit niet willen kunnen dit aangeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl (opt-out). De huisartsenpost vraagt bovendien zelf bij raadpleging van de gegevens mondeling toestemming aan de patiënt, zolang de patiënt in staat is zijn wil te uiten. Zonder toestemming mag de huisartsenpost het dossier niet inzien.

24 maart 2020

Advies aan mensen met koorts
Wij vragen u en uw huisgenoten thuis te blijven. Dit tot de laatste persoon 24 uur koortsvrij is. 
We realiseren ons dat dit een hele opgave kan zijn, en dat het gevolgen kan hebben voor uw gewone leven. Het is belangrijk dat u zich aan deze leefregels houdt. Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen onbedoeld besmet raken.

 Hieronder staat wat u wel en niet mag doen.
• U moet thuis blijven, u mag niet naar buiten. U mag in uw tuin of op uw balkon zitten, als daar geen andere mensen zijn. U mag geen bezoek ontvangen, behalve de huisarts en de GGD.
• Verergeren de klachten? Bel dan naar de huisarts. Ga niet zo maar naar de huisarts of het ziekenhuis toe.
• Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne en goede hygiëne in huis. Wat dat betekent, leest u hieronder.

 Wat moet u doen als u met anderen in huis woont?
• Alleen de mensen die bij u wonen mogen bij u in huis zijn. Ook uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen.
• U blijft zoveel mogelijk in uw eigen kamer. Daar slaapt u ook en u slaapt alleen.
• De andere mensen in huis komen zo weinig mogelijk in uw kamer.
• U heeft zo weinig mogelijk contact met de mensen in huis en u blijft op 2 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
• U gebruikt uw eigen tandenborstel.
• U gebruikt uw eigen aparte handdoeken.
• Als het mogelijk is, gebruik dan een apart toilet en badkamer voor uzelf. Heeft u 1 toilet en 1 badkamer in huis, dan kunt u deze delen met uw huisgenoten. Het is belangrijk dat u het toilet en de badkamer na gebruik schoonmaakt en elke dag ventileert door het raam 30 minuten open te zetten.

 Hoe zorgt u voor een goede persoonlijke hygiëne in contact met huisgenoten?
• Blijf op 2 meter afstand van elkaar.
• Was regelmatig uw handen met water en zeep of gebruik handalcohol. Doe dit altijd na hoesten en niezen, nadat u naar het toilet bent geweest en na het schoonmaken en opruimen.
• Bij hoesten en niezen: Gebruik een papieren zakdoek. Hebt u geen papieren zakdoek bij
de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in een plastic zak. Zie RIVM folder hoesten niezen.

 Hoe zorgt u voor een goede hygiëne in huis?
• Zet in de kamers waar u bent een paar keer per dag even een raam open. Zo komt er frisse lucht binnen.
• Maak de badkamer en toilet elke dag schoon.
• Denk ook aan de kraan, lichtknopjes en deurklink (handcontactpunten)
• Maak schoon met gewoon schoonmaakmiddel.
• Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was.
• Was daarna uw handen met water en zeep.
• Maak veelgebruikte oppervlakten elke dag schoon. Dit zijn oppervlakten die uw regelmatig aanraakt, zoals nachtkastjes, deurklinken en lichtknopjes.
• Maak eerst schoon met gewoon schoonmaakmiddel.
• Reinig daarna de handcontactpunten zoals toiletbediening, deurklinken en lichtknopjes.
• Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was.
• Was daarna uw handen met water en zeep.

 Vermijd verspreiding van lichaamsvloeistoffen, zoals ontlasting, spuug, snot, zweet en urine.
• Huisgenoten passen handhygiëne toe, bij het doen van de was, vaat, of het opruimen van afval dat door u gebruikt is.
• Gooi uw wasgoed in een aparte wasmand en was dit op minimaal 60 graden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.
• Was uw vaat gescheiden af met standaard afwasmiddel en heet water of in de vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma.
• Gooi uw afval in een aparte afvalzak in uw eigen kamer. Na het verwijderen van de afvalzak past u handhygiëne toe. De zak mag gewoon in de grijze afvalbak.


Praktijknaam
De praktijk van dokter S. Keulers en dokter T. Olde Riekerink heet
"DOKTERSHUIS RAVENSTEIN".
Waarom we voor deze naam gekozen hebben kunt u lezen door op de link 'Praktijk' te drukken. Ons website-adres is:

www.doktershuisravenstein.nl

Herhaalrecepten kunnen ook makkelijk per internet aangevraagd worden. Klik hiervoor in de linkerkolom op 'herhaalrecepten' en vul het aanvraagformulier in.

Nieuwe patiënten kunnen formulieren downloaden, die ze dan alvast thuis kunnen invullen.

Onder de link 'Patiënteninformatie' vindt u veel interessante verwijzingen.
Ook de adressen onder de link 'Regionale adressen' zijn handig.
Als u hier nuttige aanvullingen op heeft, laat het dan weten aan onze website-beheerder. Deze vindt u, door rechtsonder aan het einde van de pagina te klikken op '© 2007 Design TRX'.