gracht van Ravenstein

Praktijkondersteuner


Margot Elemans-
Van de Poel

Onze praktijkondersteuner Margot werkt in het kader van het Landelijk Praktijk Ondersteunings Project in onze praktijk. Ze is in de praktijk aanwezig op dinsdag en donderdag.
Zij is betrokken bij meerdere werkzaamheden in de praktijk, zoals bv. de jaarcontroles van patiënten met suikerziekte, hart- en vaatproblemen en longziekten.
Een keer per jaar rond hun verjaardag kunnen deze patiënten een afspraak bij haar maken of roept zij hen op voor de jaarcontrole. Daarbij wordt er gekeken naar de instelling van hun bloedsuiker, cholesterol en nierfunctie en/of hun longfunctie. Veel aandacht gaat uit naar de leefstijl van de patiënten.
Een en ander gebeurt onder supervisie van de huisarts.
Tussentijdse controles worden door de huisarts gedaan.
Het werk van de praktijkondersteuner wordt door de verzekeraars vergoed.