Electronische inzage dossier

Electronische inzage dossier

Inzage in electronisch patiëntendossier

Per 1 juli 2021 heeft u als patiënt recht op online inzage in uw elektronisch patiëntendossier. Online inzage is per 1 juli 2021 mogelijk via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Informatie over welke PGO’s er zijn en hoe het werkt kunt u teruglezen op thuisarts.nl.

Er zal binnenkort ook nieuws volgen over toegang tot uw medische informatie via een Portaal dat wij als praktijk beschikbaar stellen. Dit zal een aantal voordelen hebben zoals het herhalen van recepten en in de toekomst het online plannen van afspraken. De invoering van het Portaal is nog in uitvoering.