Historie Doktershuis

De historie van het doktershuis

Briefkaart uit de verzameling van Jeroen Arts

We hebben onze praktijk “Doktershuis Ravenstein” genoemd omdat het in 1889 gebouwd is als doktershuis voor de eerste huisarts van Ravenstein en, na diverse andere bestemmingen te hebben gehad, sinds 1985 weer de oorspronkelijke bestemming als doktershuis terug heeft.

In weekblad “De Omroeper” van 5 oktober 2007 stond het volgende artikel van Jeroen Arts over het doktershuis en dokter Philipsen:

Wie van u heeft dokter Augustus Petrus Philipsen (spreek uit “Flipsen”) nog gekend? Dokter Philipsen, naar wie de straat in de Ravensteinse wijk “De Midding” is genoemd, was van 1885 tot 1925 veertig jaar huisarts in Huisseling en Ravenstein e. o.

A.P. Philipsen werd op 19 mei 1854 te Tiel geboren. Hij was huisarts in Didam, maar wil zijn compagnon aldaar verlaten en zich in Ravenstein vestigen.

Hij wil eigenlijk alleen naar Ravenstein komen als hij zelf geneesmiddelen mag bereiden en afleveren. In Ravenstein zit echter al een apotheek van J.A. Haan in de Marktstraat en dat maakt het voor hem moeilijk een vergunning te krijgen. Daarom besluit hij zich te vestigen in de gemeente Huisseling. Hij richt het opkamertje van de boerderij van familie De Vocht aan de Grotestraat 22 in als zijn praktijk.

In 1889 wordt overgegaan tot sloop van een boerderij van de familie Bijl aan het “Konterscherp”, om plaats te maken voor een nieuw pand. Het wordt een groot herenhuis dat dienst zal gaan doen als dokterswoning en -praktijk (huidig adres is Contre Escarpe 2). Later volgen er nog wat aanbouwen, onder andere een praktijkruimte en een koetshuis met stal. Aan de zijde van de Mgr. Zwijssenstraat zat vroeger een halfronde serre.

In het herenhuis woonde Philipsen samen met zijn zus, beiden vrijgezel. Hij had een grote baard en leek volgens een inwoner van Huisseling op Sinterklaas. Met een tilbury ging hij zijn patiënten af, tot ver in de omgeving, zelfs over de Maas.

 

Hij was een bekwame en vriendelijke huisarts. Samen met de burgemeester en de pastoor was hij in die tijd een belangrijk figuur in het kleine Huisseling. Zijn betrokkenheid met het dorp en de kerk was groot. Dat uit zich in het feit dat hij tijdens de bouw van de huidige Lambertuskerk, in 1911, de vijf glas-in-loodramen in de absis van het priesterkoor heeft geschonken. De ramen zijn vervaardigd door Joep Nicholas en zonen te Roermond. De afbeeldingen stellen voor (van links naar rechts): (1) Annunciatie, (2) Geboorte van Christus, (3) Kruisiging, (4) Verrijzenis, (5) Nederdaling. In 1925 stopt Philipsen met zijn praktijk. Zijn werk wordt overgenomen door dokter A. Sluijters, die zich in het pand van de familie Coenen aan de Grotestraat 18 vestigt.

Op 9 mei 1929 overlijdt dokter Philipsen. Hij wordt begraven op het parochieel kerkhof van Huisseling, alwaar zijn grafmonument nog steeds te vinden is. In het huis van Philipsen vestigde zich later notaris van Mourik en nu is het weer het doktershuis van dokter J. Keulers. In de gang van het huis hing destijds een spiegel die nog bewaard is gebleven en zich hier in de buurt in particulier bezit bevindt.

Bronnen: PA Huisseling, te Ravenstein; M.I.P. Ravenstein, gem. Ravenstein, 1995, H. Elemans en A. van Grunsven, te Huisseling.

Na 40 jaar huisarts in Ravenstein te zijn geweest, ging Jos Keulers op 1 januari 2019 met pensioen. Zijn jongste dochter Saar Keulers is op dit moment al meerdere jaren werkzaam in de praktijk. Vanaf de pensionering van haar vader zet zij samen met Teun Olde Riekerink de praktijk voort in het doktershuis.

Bron: Brabants Dagblad, zaterdag 12 januari 2019.