Griep- & pneumokokken vaccinaties 2022

Griep- & pneumokokken vaccinaties 2022

Dit jaar worden mensen van onze praktijk weer uitgenodigd voor de jaarlijkse griepprik en/of de pneumokokkenprik.

Wie worden er uitgenodigd?

Griepprik: leeftijd ouder dan 60 jaar of bepaalde medische risicofactoren

Pneumokokkenprik: personen geboren tussen 1-1-1953 t/m 31-12-1956

De dagen en tijdstippen zijn dit jaar:

Dinsdag 11 oktober van 16:30 – 19:00 uur (achternaam met letter L t/m Z)

Dinsdag 18 oktober 16:30 – 19:00 uur (achternaam met letter A t/m K)

Locatie: VidiReo Ravenstein

Over de uitnodigingen:

  • De oproepen voor de vaccinatie(s) krijgen mensen die hiervoor in aanmerking komen vanaf 20 september in de brievenbus
  • Heeft uw geen oproep ontvangen, maar denkt u dat dit wel zou moeten, neem dan contact op met onze doktersassistente
  • Zwangere vrouwen of ex-covid patiënten met longschade kunnen zonnodig contact opnemen met de doktersassistente om na te gaan of ze alsnog in aanmerking kunnen komen voor de griepvaccinatie, indien zij geen oproep hebben gehad.

Over de dag van vaccinatie:

Indien u op de dag van vaccinatie (lichte) verkoudheidsklachten heeft, willen we u vragen een covid-19 zelftest te doen. Indien deze negatief is, kunt u gewoon komen voor uw vaccinatie. Maar dan willen we u wel vragen een mondkapje mee te nemen om te dragen.

Indien u wegens bijzondere omstandigheden die dag verhinderd bent, dan kan bij uitzondering i.o.m. de assistente een nieuwe afspraak ingepland worden voor de vaccinatie. Mensen die zich hiervoor onaangekondigd aan de balie bij de assistente melden, zullen worden geweigerd.

Covid-19 infectie en de vaccinatie(s):

Indien u uit quarantaine mag, mag u ook uw griep- en/of pneumokokkenvaccinatie veilig krijgen.

Covid-19 vaccinatie en de andere vaccinatie(s):

De covid-19 vaccinatie/booster mag zelfs op dezelfde dag geprikt worden als de griep- én pneumokokkenvaccinatie. Vorig jaar zat hier meer tijd tussen, maar nu is er voldoende bekend over de covid-19 vaccinatie. Het is dus veilig om kort na elkaar meerdere vaccinaties te krijgen.

Huisbezoeken:

Ouderen, die vanwege hun slechte medische gezondheid niet in staat zijn om naar de praktijk te komen,  zullen de griepvaccinaties aan huis ontvangen. Deze visites zullen plaatsvinden op dinsdagen 11 oktober en 18 oktober. Bij twijfel of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

Overige priklocaties:

Voor patiënten uit BATENBURG en NIFTRIK is het mogelijk de vaccinatie te halen op: maandag 17 oktober november  tussen 14.00 en 14.15 uur in de HOSTERT.

De bewoners van de VALKENBURCHT en de VOORBURCHT  kunnen terecht op: dinsdag 11 oktober in de recreatieruimte tussen 10.00 en 10.15 uur.

Beknopte informatie vindt u hier: Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie