Onderzoek naar Q-koorts

Onderzoek naar Q-koorts

Onze praktijk doet mee met Q-screen. Dit bevolkingsonderzoek spoort mensen op met chronische Q-koorts. Zij kunnen zo de juiste behandeling krijgen.

Mensen die in aanmerking komen om mee te doen met dit onderzoek zijn automatisch met de computer geselecteerd. Zij worden per post uitgenodigd om mee te doen. Hiervoor wordt er o.a. gevraagd een afspraak te maken om bloed te laten prikken. Dit is natuurlijk vrijwillig. De uitslagen van het bloedonderzoek krijgen wij als praktijk, maar dat kan ruim een maand duren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Q-koorts: www.q-support.nu